Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
 • Temperatura w Koźminie:
  14 °C
 • BIP
 • ePUAP
 • Powiadomienia SMS
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Oczyszczalnia ścieków

We wtorek, 29 listopada w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie miało miejsce podpisanie umów przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 inwestycji na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.”

Wśród osób zaproszonych przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do podpisania umowy znalazł się Prezes Zarządu Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. Dariusz Olejnik.

 

Koźmińska spółka otrzymała 4 mln 978 tys. 790 zł na operację uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźmin Wielkopolski – ETAP I.

Planowane inwestycje do realizacji w ramach tej operacji to :

 • modernizacja technologii uzdatniania wody na ujęciu w Wałkowie,
 • budowa – odwiert studni na ujęciu wody w Borzęciczkach,
 • modernizacja technologii uzdatniania wody na ujęciu w Borzęciczkach,
 • wymiana odcinka sieci wodociągowej z azbestocementu (od ujęcia wody do Szkoły) w Borzęcicach,
 • budowa odcinka kanalizacji od ulicy Prostej w kierunku Staniewa.
Przewiń do góryPrzewiń do góry