Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
 • Temperatura w Koźminie:
  5 °C
 • BIP
 • ePUAP
 • Powiadomienia SMS
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Oczyszczalnia ścieków

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 5271 z 30 czerwca 2022 r. zatwierdził listę inwestycji przyjętych do udzielenia pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór odbył się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 roku.

Pojawiająca się kolejna możliwość dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych skłoniła nas do złożenia wniosku.

Wniosek złożony przez KUK sp. z o.o. znalazł się na tej liście!

Inwestycje objęte wnioskiem to:

 • modernizacja technologii uzdatniania wody na ujęciu w Wałkowie,
 • budowa - odwiert studni na ujęciu wody w Borzęciczkach,
 • modernizacja technologii uzdatniania wody na ujęciu w Borzęciczkach,
 • wymiana odcinka sieci wodociągowej z azbestocementu (od ujęcia wody do Szkoły) w Borzęcicach,
 • budowa odcinka kanalizacji od ulicy Prostej w kierunku Staniewa.

Łączny koszt inwestycji netto: 4 998 550,00 zł

Przewiń do góryPrzewiń do góry