Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
 • Temperatura w Koźminie:
  9 °C
 • BIP
 • ePUAP
 • Powiadomienia SMS
  • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Oczyszczalnia ścieków

UWAGA! Od 1 października 2021 roku wprowadzone zostaną nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że na podstawie § 26 pkt. 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski od dnia 21 czerwca 2021 roku, do odwołania, wstrzymana zostaje dostawa wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

Szanowni Odbiorcy!

Obserwowana fala upałów spowodowała gwałtowny wzrost poboru wody na terenie gminy. Zwiększony pobór doprowadził do spadku ciśnienia w sieci wodociągowej, a także do całkowitych braków wody w wyżej położonych punktach czerpalnych.

Spółka eksploatuje trzy ujęcia wody, które w tej chwili pracują z maksymalnymi, możliwymi wydajnościami. Brak możliwości zwiększenia produkcji wody wynika z faktu, iż  zasoby wody zatwierdzone dla danego ujęcia (ilość wody możliwej do wydobycia ze studni głębinowych) są ograniczone. Spółka nie ma możliwości przekroczenia limitów ilościowych. Zwiększenie ilości pobranej wody spowodowałoby również przekroczenie parametrów fizyko - chemicznych wody, co jest niedopuszczalne.

Informujemy również, że sieć wodociągowa, w niektórych miejscowościach gminy, zaopatrywana jest dodatkowo przez zewnętrzne ujęcia wody w Raciborowie i Siedmiorogowie. Zakup wody z ujęć zewnętrznych prowadzony jest obecnie w ilościach maksymalnych, a należy nadmienić, że wszystkie wodociągi z rejonu południowej  Wielkopolski borykają się z problemem braku wody i ograniczają dostawy  do swoich odbiorców.

W związku z powyższym ponawiamy apel o to, by:

 • nie podlewać upraw, ogródków i trawników,
 • nie myć samochodów,
 • nie napełniać basenów,
 • racjonalnie wykorzystywać wodę pobieraną do celów bytowych.

 

Zarząd KUK sp. o. o.

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry