Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
  • Temperatura w Koźminie:
    15 °C
  • BIP
  • ePUAP
  • Powiadomienia SMS
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Staw w parku

UJĘCIA WODY

Miasto Koźmin Wlkp. jest zaopatrywane w wodę z ujęcia połączonego przy ul. Wierzbowej. Woda pobierana jest tutaj z trzech studni i poddawana procesowi uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody położonej  przy ulicy Wierzbowej,  powstałej w 1994r.

Miejscowości gminy Koźmin Wlkp. (w pełni zwodociągowanej) zaopatrywane są w wodę z 5 ujęć: trzech położonych na terenie gminy (ujęcia w Koźminie Wlkp., Wałkowie i Borzęciczkach) oraz dwóch położonych w ościennych gminach (ujęcia w Raciborowie i Siedmiorogowie).

Miejskie ujęcie wody składa się z trzech studni o głębokościach: 302 m (odwiercona w 1974r.), 277 m (odwiercona w 1989r.) i 286 m (odwiercona w 1984r.). Studnie wyposażone są w filtry siatkowe, nylonowe. Eksploatowane są naprzemiennie. Posiadają obudowy murowane mieszczące zawory zwrotne i odcinające z wodomierzami.

Studnie posiadają pompy głębinowe typu G-80. Równocześnie z włączeniem pomp głębinowych włączają się pompy wirowe II stopnia. Wraz z pompami głębinowymi sprzężony jest dopływ powietrza do aeratora oraz praca pomp dozujących. Woda ze studni płynie przez aerator, gdzie następuje napowietrzanie i odgazowanie siarkowodoru. Za aeratorem dawkowany jest koagulant, który służy oddzieleniu zanieczyszczeń humusowych. Dalej przez mieszacz statyczny woda płynie do klarowników, gdzie najpierw jest odpowietrzana i odgazowana, a następnie ulega sedymentacji i sklarowaniu. Z klarownika woda płynie do zbiornika pośredniego, skąd pobierana jest pompami II stopnia i podawana jest na filtry (gdzie ulega odżelazieniu i odmanganianiu, następnie dezynfekcji) a dalej do zbiornika retencyjnego. Z tego zbiornika woda pobierana jest przez pompy wirowe III stopnia i podawana do sieci zewnętrznej.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ścieki odprowadzane kanalizacją ogólnospławną z Koźmina Wlkp., a także dowożone taborem asenizacyjnym, oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Koźminie Wlkp.

Obiekt został oddany do użytku w 2002 roku.

Jest to mechaniczno - chemiczno - biologiczna oczyszczalnia, o średniej przepustowości 2750 m3/dobę.

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry