Koźmińkie Usługi Komunalne

Biuletyn Informacji Publicznej
Koźmińkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wlkp.
tel/fax 62 7216 751

Władze

Właścicielem Spółki jest Gmina Koźmin Wielkopolski. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Koźmina Wlkp.

Zarząd:

Dariusz Olejnik -  Prezes Zarządu

Paweł Flejsierowicz - Członek Zarządu

Do kontroli funkcjonowania Społki powołana jest Rada Nadzorcza. W skład Rady wchodzą:

Maciej Wojczuk - Przewodniczący Rady,

Andrzej Serek - Zastępca Przewodniczącego,

Przemysław Krysztofiak - Sekretarz