Koźmińkie Usługi Komunalne

Biuletyn Informacji Publicznej
Koźmińkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wlkp.
tel/fax 62 7216 751

Informacje podstawowe

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zarząd

Prezes Zarządu -  Dariusz Olejnik

Członek Zarządu - Paweł Flejsierowicz

Dane adresowe

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Floriańska 21

63-720 Koźmin Wielkopolski

tel./fax 62 721 67 51

http://kuk.kozmin.pl

Oświadczenia majątkowe: Dariusz Olejnik - Prezes Zarządu, Paweł Flejsierowicz - Członek Zarządu